HOME


NIEUWS

Voorjaarsnota 2017

In de raadsvergadering van 13 juli 2017 is de eerste bestuursrapportage 2017 en kadernota 2018 aan de orde geweest. Sint Anthonis Nu heeft veel suggestie ingebracht die allemaal zijn aangenomen door de raad. Denk hierbij onder andere aan  onderhoud van de openbare ruimte, invoering Stika en Ervenplus, verlaging OZB, huisvestingsvisie 

Meer lezen

Dorpen in verandering

Op ni_201611301704550_sverzoek van Sint Anthonis Nu heeft sociaal geograaf Frans Thissen op 30 maart 2017 in Café Buitenlust te Landhorst een openbare lezing gegeven over beïnvloeding van veranderingen en identiteit op een dorp. Dit vraagt om visie, beleid en initiatieven van politiek, inwoners, ondernemers  en  organisaties om ervoor te zorgen dat de dorpen leefbaar en vitaal blijven en het er fijn wonen is. Lees hier meer

Volksgezondheid en veehouderij

Allkoees op een rij over de veehouderij .

Bewaren

Landbouw en voedsel

t_voetstapDe manier waarop we onze landbouw en voedselvoorziening hebben georganiseerd is aan revisie toe. Denk hierbij aan de problemen die voortvloeien uit ons huidige landbouwsysteem, zoals het enorme mestoverschot in Brabant.

Kwaliteit van leven

t_cittaslowIn deze tijden van verstedelijking en veralgemenisering is het voor authentieke gebieden belangrijk de lokale identiteit te bewaken, te versterken en verder uit te dragen. Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving is het allerbelangrijkst voor een Cittaslow. Dit betekent dat een gezond milieu, het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en een goede infrastructuur hoog op de agenda van de gemeente staan. Deze koestert het cultuurhistorisch erfgoed, de plaatselijke tradities en het aanbieden en promoten van streekproducten.