HOME


NIEUWS

Sint Anthonis wenst dorpen veel succes met uitvoering dorpsinvesteringsplannen

De gemeenteraad van Sint Anthonis heeft maar liefst €2.370.000! beschikbaar gesteld voor investeringen in de toekomst van al onze dorpskernen. Dit om de dorpen klaar te maken voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De dorpen hebben zelf plannen ontwikkeld waar dit geld aan besteed gaat worden. Sint Anthonis Nu wenst de inwoners van de dorpen heel veel succes met de uitvoering hiervan.

Westerbeek Landhorst Ledeacker Oploo Sint Anthonis Stevensbeek Wanroij

 

Egidia Jetten draagt voorzittershamer SAN over aan Jos Raemaekers

Afscheid voorzitter Egidia

Op de ledenvergadering van 8 september j.l. heeft Egidia afscheid genomen als voorzitter van Sint Anthonis Nu. Wel blijft zij lid van het bestuur en kan daarmee de ‘linking-pin rol’ tussen en bestuur en fractie blijven vervullen. Wij zijn Egidia veel dank verschuldigd voor de uitstekende wijze waarop zij het voorzitterschap de afgelopen jaren inhoud heeft gegeven. Tijs van de Hulsbeek wist dit treffend te verwoorden in zijn dankwoord namens bestuur, fractie en leden (zie foto). Egidia nogmaals dank én Jos veel succes!