HOME


NIEUWS

Coalitie in Sint Anthonis rond

Sint Anthonis Nu + VVD Sint Anthonis gaan voor krachtigere kernen in een schoner buitengebied

Twee weken duurde de intensieve formatieperiode tussen SAN en VVD. Het zorgde voor een akkoord tussen beide partijen en een coalitieprogramma voor de komende vier jaar. De titel van het programma: ‘Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied’. Beide partijen hebben de overtuiging dat ze met deze coalitie de gemeente Sint Anthonis gaan veranderen en zo het wonen, werken en recreëren binnen deze gemeente op een hoger plan brengen.

Op 23 en 24 april hebben de achterbannen van zowel SAN als VVD unaniem voor het ambitieuze programma gekozen. Er is veel ambitie op diverse thema’s, zoals de aanpak van krimp en vergrijzing in de gemeente. Er gaan meer woningen gebouwd worden voor verschillende doelgroepen zoals jongeren en eenpersoonshuishoudens. De lokale economie gaat op verschillende manieren gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door het actief binnenhalen van bedrijven in de agrarische en de toeristische sector.

Er zal veel energie gestoken worden in de transitie van de agrarische sector en herstel van natuur en landschap. Men wil de energievoorziening verduurzamen en inspelen op een veranderend klimaat. De coalitie wil betaalbare en goede zorg voor de inwoners.

De aanstaande herindeling van de gemeenten in het Land van Cuijk is een speerpunt. De kernen worden zo goed mogelijk neergezet voor een bestaan ná de zelfstandige gemeente Sint Anthonis. Alle dorpen worden in hun kracht gezet door een masterplan waarbij ruimte is voor zelfsturing richting vitale kernen, een dorpeninvesteringsplan en een aanpak voor dorpsontwikkeling.

De coalitie realiseert zich de vele ambities en het tijdspad richting de herindeling. Dit vraagt om extra uitvoeringskracht waarbij sprake zal zijn van drie wethouders. De beoogde wethouders zijn Jos Raemaekers, Wouter Bollen en Huub Bellemakers. Ze zullen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van 24 mei geïnstalleerd worden. Daarna komen ze met een uitvoeringsprogramma waarin wordt opgenomen welke plannen wanneer tot uitvoering worden gebracht.

Zetelverdeling

Jan van Riet uit Oploo (nummer 7 op de lijst) is dankzij 214 voorkeurstemmen op een zetelwaardige positie terecht gekomen. Daardoor schuift raadslid Mia van der Zanden door naar plek zeven. SAN haalde zes zetels en dus staat Mia nu in de wacht. Mocht Jos Raemakers wethouder worden, dan komt Mia wel in de raad. Mia is 16 jaar raadslid geweest.

De gekozen raadsleden in volgorde van stemmen:
Joost van der Cruijsen
Jan van Riet
Egidia Jetten
Jan van de Weem
Jos Raemaekers
Huub Bellemakers

Aanstaande maandag om 19.30 uur wordt tijdens de raadsafsluiting officieel afscheid genomen van Ad de Kort (ook 16 jaar raadslid) , René van Loosbroek en van Mia van der Zanden.

U bent allen van harte welkom.

Kandidaat-wethouder Sint Anthonis Nu

De ledenvergadering van Sint Anthonis Nu heeft in haar vergadering van 14 februari 2018 besloten Jos Raemaekers uit Wanroij aan te wijzen als kandidaat-wethouder.

Vanaf oktober 2017 is Jos Raemaekers wethouder in de gemeente Sint Anthonis; hij is de opvolger van Roos Aben die wegens ziekte het wethouderschap moest neerleggen. Hij heeft sinds die tijd het werk op een goede en snelle wijze eigen gemaakt en functioneert naar ieders tevredenheid. Tevens is Jos Raemaekers ook kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In zijn vorige functie als Directeur detacheringen  van de IBN-groep heeft hij veel kennis over  het taakveld zorg en WMO opgedaan. Ook heeft hij  in deze functie zijn sturende en bestuurlijke kwaliteiten  kunnen ontwikkelen die voldoende waarborgen bieden voor de functie van wethouder. Zijn jarenlange ervaring met leefbaarheidprojecten in de gemeente Gemert in combinatie met de bestuurlijke ervaring zijn zeer bruikbaar voor de bestuurlijke ontwikkeling naar één gemeente Land van Cuijk en de daarbij behorende dorpsinvesteringsplannen om de leefbaarheid in de dorpen te versterken. Sint Anthonis Nu heeft hiermee een sterke kandidaat-wethouder die op meerdere terreinen deskundig is.

Verkiezingsfilm

We zijn er ontzettend trots op: onze nieuwe verkiezingsfilm! Op 21 maart 2018 doet Sint Anthonis NU weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er staat een sterk team voor u klaar, dus stem NU voor later.

Joost van der Cruijsen: “Aan de hand van tekeningen komen onze speerpunten voorbij. We zijn erg blij met het resultaat! De video is gemaakt door Thijs Jozephs en Karlijn van Esveld.”

Bekijk hem gauw!

Benieuwd naar onze kandidaten?

We stelden ze al aan u voor in de kandidatenlijst. Maar nu met beeld. Ontmoet onze top tien!

Kandidaten verkiezingen 2018

Van links naar rechts: Mia van der Zanden, Eric Kemperman, Egidia Jetten, Jan van de Weem, Joost van der Cruijsen, Huub Bellemakers, Jan van Riet, Janneke Vloet-van der Aa, Tijs van Hulsbeek en Jos Raemaekers.

Nieuwe lijsttrekker Sint Anthonis NU

Afgelopen dinsdag hebben de leden van Sint Anthonis Nu hun lijsttrekker gekozen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

We zijn trots te mogen vertellen dat Joost van der Cruijsen de lijsttrekker van Sint Anthonis NU is!

Joost van der Cruijssen

Joost is geboren in Sint Anthonis. Is 48 jaar oud, getrouwd en heeft twee dochters.
Hij is werkzaam bij waterschap de Dommel als Manager Beleid & Innovatie.

Een duurzame en eerlijke wereld, waar iedereen de kans krijgt om mee te doen, staat voor hem centraal.

Kandidatenlijst verkiezingen maart 2018

De kandidaten voor de verkiezingen in maart 2018 zijn bekend!

Graag stellen we onze kandidaten aan u voor in onderstaande kandidatenlijst voor de verkiezingen.

 

1. Joost van der Cruijsen Sint Anthonis
2. Jan van de Weem Wanroij
3. Egidia Jetten Sint Anthonis
4. Huub Bellemakers Sint Anthonis
5. Jos Raemaekers Wanroij
6. Mia van der Zanden Ledeacker
7. Jan van Riet Oploo
8. Eric Kemperman Ledeacker
9. Tijs van Hulsbeek Wanroij
10. Janneke Vloet-van der Aa Sint Anthonis
11. Mario Bardoel Oploo
12. Juan Jakobs Stevensbeek
13. Bart Teurlings Sint Anthonis
14. Maud van de Weem Wanroij
15. René van Loosbroek Sint Anthonis
16. Sophie Lomme Sint Anthonis
17. Herman Peters Wanroij
18. Joris Remmen Wanroij
19. Roos Aben Sint Anthonis
20. Kees Jozephs Wanroij
21. Wil van de Elzen Wanroij
22. Roos van Riet Oploo
23. Ad de Kort Wanroij

Inbreng SAN begroting 2018

Begroting 2018In de raadsvergadering van 9 november 2017 is de begroting 2018 aan de orde geweest. Sint Anthonis Nu heeft hierover via de beschouwingen hun mening gegeven over de voorliggende begroting het nodige aan de orde gesteld waaronder volksgezondheid, duurzaamheid evenals de solidariteit aangaande de jeugdzorg binnen het Land van Cuijk.

Meer lezen

Inbreng SAN voorjaarsnota 2017

Voorjaarnota 2017Op 13 juli 2017 is in de gemeenteraad de voorjaarsnota 2017 en de kadernota 2018 aan de orde geweest. De kadernota levert de inbreng voor de begroting van 2018 die het college op 9 november 2017 aan de raad zal voorleggen. Sint Anthonis Nu heeft via de kadernota veel onderwerpen ingebracht die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze inwoners. Denk aan het onderhoud van de openbare ruimte, visie op de huisvesting, fietsverbinding tussen Wanroij en recreatieoord De Bergen en verlaging van de OZB.

 

 

Meer lezen

Dorpen in verandering

ni_201611301704550_sOp verzoek van Sint Anthonis Nu heeft sociaal geograaf Frans Thissen op 30 maart 2017 in Café Buitenlust te Landhorst een openbare lezing gegeven over beïnvloeding van veranderingen en identiteit op een dorp. Dit vraagt om visie, beleid en initiatieven van politiek, inwoners, ondernemers  en  organisaties om ervoor te zorgen dat de dorpen leefbaar en vitaal blijven en het er fijn wonen is.

Meer lezen