Zomerreces

Vanaf 2 juli tot en met 22 augustus is het zomerreces. In die tijd vinden er ook geen fractieoverleggen plaats. Het eerste fractieoverleg na het zomerreces is op  woensdag 22 augustus om 19.30 uur in de fractiekamer van het gemeentehuis. Als je hierbij aanwezig wilt zijn kan dit. Wel even van tevoren doorgeven aan de raadslid Jan van de Weem via mailadres: Janvandeweem@home.nl.

 

Coalitie in Sint Anthonis rond

Sint Anthonis Nu + VVD Sint Anthonis gaan voor krachtigere kernen in een schoner buitengebied

Twee weken duurde de intensieve formatieperiode tussen SAN en VVD. Het zorgde voor een akkoord tussen beide partijen en een coalitieprogramma voor de komende vier jaar. De titel van het programma: ‘Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied’. Beide partijen hebben de overtuiging dat ze met deze coalitie de gemeente Sint Anthonis gaan veranderen en zo het wonen, werken en recreëren binnen deze gemeente op een hoger plan brengen.

Op 23 en 24 april hebben de achterbannen van zowel SAN als VVD unaniem voor het ambitieuze programma gekozen. Er is veel ambitie op diverse thema’s, zoals de aanpak van krimp en vergrijzing in de gemeente. Er gaan meer woningen gebouwd worden voor verschillende doelgroepen zoals jongeren en eenpersoonshuishoudens. De lokale economie gaat op verschillende manieren gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door het actief binnenhalen van bedrijven in de agrarische en de toeristische sector.

Er zal veel energie gestoken worden in de transitie van de agrarische sector en herstel van natuur en landschap. Men wil de energievoorziening verduurzamen en inspelen op een veranderend klimaat. De coalitie wil betaalbare en goede zorg voor de inwoners.

De aanstaande herindeling van de gemeenten in het Land van Cuijk is een speerpunt. De kernen worden zo goed mogelijk neergezet voor een bestaan ná de zelfstandige gemeente Sint Anthonis. Alle dorpen worden in hun kracht gezet door een masterplan waarbij ruimte is voor zelfsturing richting vitale kernen, een dorpeninvesteringsplan en een aanpak voor dorpsontwikkeling.

De coalitie realiseert zich de vele ambities en het tijdspad richting de herindeling. Dit vraagt om extra uitvoeringskracht waarbij sprake zal zijn van drie wethouders. De beoogde wethouders zijn Jos Raemaekers, Wouter Bollen en Huub Bellemakers. Ze zullen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van 24 mei geïnstalleerd worden. Daarna komen ze met een uitvoeringsprogramma waarin wordt opgenomen welke plannen wanneer tot uitvoering worden gebracht.

Begroting 2018

Beste raadsleden, college en aanwezigen.

Vanavond hebben we het over de begroting 2018 van de gemeente Sint Anthonis. Bij beschouwingen is het gebruikelijk dat we het niet alleen maar over cijfertjes hebben maar ook over het gevoerde en te voeren beleid.

Maar voordat we hier aan beginnen wil ik namens SAN de complimenten geven aan eenieder die aan deze begroting hebben meegewerkt. Een begroting die leesbaar is, goed onderbouwd is en inhoudelijk weergeeft wat er speelt in onze gemeente en met welke onderwerpen we bezig zijn. Ook de complimenten voor het opstellen van de antwoorden op onze schriftelijk gestelde vragen.

Een minpuntje is

Meer lezen

Dorpen in verandering

ni_201611301704550_sOp verzoek van Sint Anthonis Nu heeft sociaal geograaf Frans Thissen op 30 maart 2017 in Café Buitenlust te Landhorst een openbare lezing gegeven over beïnvloeding van veranderingen en identiteit op een dorp. Dit vraagt om visie, beleid en initiatieven van politiek, inwoners, ondernemers  en  organisaties om ervoor te zorgen dat de dorpen leefbaar en vitaal blijven en het er fijn wonen is.

Dhr. Dr.  Frans Thissen is verbonden aan de Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit te Amsterdam en heeft diverse onderzoeken en publicaties op zijn naam staan.

Doel van de lezing was ons te informeren hoe dorpen vitaal en leefbaar kunnen blijven in de hedendaagse en toekomstige veranderingen. Hieruit kwamen een aantal uitgangspunten die hieronder zijn opgesomd.

Goed wonen: de kwaliteit van woningen en woonomgeving is doorslaggevend.

Ontmoetingsfunctie: zowel binnen als buiten is ruimte nodig voor ontmoeting.

Sociaal kapitaal: de aanwezigheid van bewoners met grote sociale netwerken is van belang voor lokale ontwikkeling.

Geef bewoners de gelegenheid zich door middel van verhalen te oriënteren op een veranderende identiteit.