Coalitie in Sint Anthonis rond

Sint Anthonis Nu + VVD Sint Anthonis gaan voor krachtigere kernen in een schoner buitengebied

Twee weken duurde de intensieve formatieperiode tussen SAN en VVD. Het zorgde voor een akkoord tussen beide partijen en een coalitieprogramma voor de komende vier jaar. De titel van het programma: ‘Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied’. Beide partijen hebben de overtuiging dat ze met deze coalitie de gemeente Sint Anthonis gaan veranderen en zo het wonen, werken en recreëren binnen deze gemeente op een hoger plan brengen.

Op 23 en 24 april hebben de achterbannen van zowel SAN als VVD unaniem voor het ambitieuze programma gekozen. Er is veel ambitie op diverse thema’s, zoals de aanpak van krimp en vergrijzing in de gemeente. Er gaan meer woningen gebouwd worden voor verschillende doelgroepen zoals jongeren en eenpersoonshuishoudens. De lokale economie gaat op verschillende manieren gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door het actief binnenhalen van bedrijven in de agrarische en de toeristische sector.

Er zal veel energie gestoken worden in de transitie van de agrarische sector en herstel van natuur en landschap. Men wil de energievoorziening verduurzamen en inspelen op een veranderend klimaat. De coalitie wil betaalbare en goede zorg voor de inwoners.

De aanstaande herindeling van de gemeenten in het Land van Cuijk is een speerpunt. De kernen worden zo goed mogelijk neergezet voor een bestaan ná de zelfstandige gemeente Sint Anthonis. Alle dorpen worden in hun kracht gezet door een masterplan waarbij ruimte is voor zelfsturing richting vitale kernen, een dorpeninvesteringsplan en een aanpak voor dorpsontwikkeling.

De coalitie realiseert zich de vele ambities en het tijdspad richting de herindeling. Dit vraagt om extra uitvoeringskracht waarbij sprake zal zijn van drie wethouders. De beoogde wethouders zijn Jos Raemaekers, Wouter Bollen en Huub Bellemakers. Ze zullen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van 24 mei geïnstalleerd worden. Daarna komen ze met een uitvoeringsprogramma waarin wordt opgenomen welke plannen wanneer tot uitvoering worden gebracht.