Egidia Jetten draagt voorzittershamer SAN over aan Jos Raemaekers

Afscheid voorzitter Egidia

Op de ledenvergadering van 8 september j.l. heeft Egidia afscheid genomen als voorzitter van Sint Anthonis Nu. Wel blijft zij lid van het bestuur en kan daarmee de ‘linking-pin rol’ tussen en bestuur en fractie blijven vervullen. Wij zijn Egidia veel dank verschuldigd voor de uitstekende wijze waarop zij het voorzitterschap de afgelopen jaren inhoud heeft gegeven. Tijs van de Hulsbeek wist dit treffend te verwoorden in zijn dankwoord namens bestuur, fractie en leden (zie foto). Egidia nogmaals dank én Jos veel succes!

Een reactie plaatsen