Alleen samen krijgen we Corona onder controle

Corona

Beste inwoners van de gemeente Sint Anthonis. Het coronavirus heeft de wereld, en ook onze gemeente Sint Anthonis in zijn greep. Het is moeilijk om te zien hoe echt iedereen in meer of mindere mate door het virus wordt getroffen. Misschien bent u, of is iemand in uw omgeving ziek geworden. Het is zwaar om dan niet bij die persoon te mogen komen om hem of haar te steunen. Onze gedachten zijn bij alle slachtoffers en hun naasten. Diegenen die ziek zijn wensen wij beterschap toe en een voorspoedig herstel.

Alle sectoren worden geraakt door het coronavirus; kinderen kunnen niet meer naar school, ouders kunnen niet meer naar hun werk en moeten schakelen tussen thuis werken en thuis les geven. Ondernemers zien hun omzetten wegvloeien omdat zij nauwelijks opdrachtgevers of bezoekers kunnen ontvangen. Het verenigingsleven, dat in de gemeente van grote omvang is, ligt stil. Wij kijken met groot respect naar het aanpassingsvermogen in een kleine gemeente als Sint Anthonis. Binnen de opgelegde maatregelen van afstand houden, binnenshuis blijven en extra hygiëne, gaat het leven door. Een speciaal woord voor de mensen in de zorg, die overuren draaien om iedereen de beste persoonlijke zorg te kunnen bieden. Onze dank voor hen, die voor onze dierbaren zorgen, is groot.

In deze tijd vragen wij u te letten op elkaar. Houd in de gaten of u iemand kunt helpen die alleen of eenzaam is. Om uw hulp concreet aan te bieden kunt u zich aanmelden via www.samensintanthonis.nl. Helpen kan ook door het ondersteunen van lokale ondernemers, door bij hen te kopen. Ondernemers uit het Land van Cuijk die bij u thuis bezorgen zijn te vinden op thuiswinkelen.landvancuijk.nl.

Als gemeenteraad zijn wij er om u als inwoner te vertegenwoordigen. Als raad, als raadslid of als fractie ontmoeten wij u en zijn wij aanwezig in onze kernen. We vergaderen openbaar, met publiek. Door de huidige omstandigheden kunnen wij dit alles niet doen in de vorm zoals we gewend zijn. Het is belangrijk dat het openbaar bestuur in deze periode normaal kan blijven functioneren. Daarom komt de minister met een spoedwet die er voor zorgt dat de gemeenteraad ook besluiten kan nemen zonder in vergadering bij elkaar te komen. Onze raadsvergaderingen en andere activiteiten blijven de komende tijd dus doorgaan, zij het in aangepaste vorm. Het belang van onze inwoners blijft voor ons voorop staan, ook tijdens deze coronacrisis.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

De leden van de gemeenteraad van Sint Anthonis

Jeroen van Acquoij (VVD)
Arjan Breijer (CDA)
Marianne Bruijsten-Otten (CDA)
Joost van der Cruijsen (SAN)
John Heckathorn (VVD)
Doreen de Hoog-van Tiel (CDA)
Egidia Jetten (SAN)
Harm de Kleijne (CDA)
Jan van Riet (SAN)
Arno Rombouts (CDA)
Jan Suijkerbuijk (CDA)
Janneke Vloetvan der Aa (SAN)
Jan van de Weem (SAN)
Teun Wientjes (CDA)
Mia van der Zanden-van de Laar (SAN)

www.sintanthonis.nl/raad-college

 

Een reactie plaatsen