Betaalbare woningen voor jongeren

Meer bouwen voor jongerenBetaalbare woningen voor jongeren: hard nodig in Sint Anthonis

Een betaalbare woning vinden in de gemeente Sint Anthonis is voor jongeren en starters bijna onmogelijk. Op initiatief van Jan van Riet organiseren drie jonge (burger) raadsleden van SAN, VVD en CDA op dinsdag 25 september aanvang 19.30 in  het Wapen van Wanroy een woonavond speciaal voor jongeren van 18 tot 35 jaar met als doel om de dringende behoefte van betaalbare koop -en huurwoningen te inventariseren en de daarbij behorende woonwensen .

Huren zijn hoog en huurwoningen voor jongeren zijn er te weinig. De woningstichting zegt onderzoek te verrichten naar de huurbehoefte van jongeren en starters maar tegelijkertijd zien we nu saaie huurwoningen verrijzen met weinig uitstraling. De drie jonge raadsleden, die zelf ook een betaalbare woning zoeken,  zijn zelf nooit betrokken geweest bij een dergelijk onderzoek en vragen zich af wie wel binnen onze gemeente. Werk aan de winkel dus voor de jongeren zelf!

Voor veel Nederlanders zijn de prijzen van koopwoningen een obstakel om een huis te kopen of te bouwen. Ook de beperkte keuze is een belangrijk punt. De afbouw van fiscale en financiele voordelen dragen ook niet bij om een woning te kopen. Toch is de hypotheekrente nu zo laag dat kopen echt het overwegen waard is. De gemeente en de projectontwikkelaars zullen met jongeren en starters in contact moeten komen om vraag en aanbod dichter bij elkaar te laten komen. En dat geldt zeker voor jongeren in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar die op zoek zijn naar een betaalbare woning.

Bouwgrond is er genoeg in Sint Anthonis, maar grondprijzen en de grootte van de kavels vormen een belemmering om een betaalbaar huis te bouwen. Koophuizen die vrijkomen beantwoorden niet aan de wens en de stijl van jongeren en starters op de woningmarkt en zijn vaak te duur.

Op deze woonavond zal informatie aan jongeren en starters gevraagd worden en informatie verstrekt worden over de huur- bouw -en koopmogelijkheden van betaalbare woningen binnen de gemeente Sint Anthonis. Ook duurzaamheid en startersleningen zijn deze avond onderwerp van gesprek.  Burgermeester& wethouders en raadsleden zijn ook aanwezig.

 

Jongeren en starters die willen wonen in de gemeente Sint Anthonis en belangstellenden.

Meld je aan!

25 september aanvang 19.30 in  het Wapen van Wanroy

Opgave liefst via de mail: wonen@sintanthonis.nl

 

Organisatoren: Jan van Riet (SAN), Sam Cornelissen (VVD) en Harm de Kleijne (CDA)

Een reactie plaatsen