Coalitieprogramma Sint Anthonis: ruim over de helft, en goed op dreef!

Coalitieprogramma goed op dreef

SintAnthonisNu (SAN) en VVD hebben in 2018 het coalitieprogramma “Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied” getekend. Nu is het programma halverwege en laat het college in een zogenaamde Mid Term Review de stand van zaken zien.

Onder het motto ‘Sint Anthonis: prettig leven, nu en in de toekomst!’ wordt samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad gewerkt aan een aantrekkelijker Sint Anthonis. De resultaten van de afgelopen twee jaar laten zien dat het college ‘goed op stoom is’. “Sommige werkvelden vragen wat meer tijd dan andere, maar ondertussen worden op vrijwel alle fronten successen geboekt.” Inmiddels is ruim 80% van het voorgenomen beleid opgesteld in uitvoering genomen.

Met de herindeling voor deur vind het college het belangrijk om het uitvoeringsprogramma gestaag door te gaan met het uitvoeringsprogramma. Het programma kent vier sterke pijlpunten welke, blijkens uit de Mid Term Review, allemaal voor meer dan de helft volgens planning lopen.