Gemeente gaat partnership met IBN aan

Samenwerking SAN IBN

Een inclusieve samenleving is een samenleving die inzet op de participatie van iedereen, een samenleving waarin elk lid een aandeel heeft en waar de notie van wederkerigheid centraal staat. Of misschien beter kort gezegd: iedereen doet mee. SintAnthonisNU onderschrijft deze gedachte volledig. Het hebben van een beperking op psychisch, lichamelijk, mentaal dan wel elk ander vlak zou in onze ogen dus geen extra beperking met zich mee moeten brengen, het namelijk niet volwaardig en gelijkwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente dient hierin een voorbeeldfunctie uit te stralen en alles in het werk te stellen om gelijkwaardigheid te borgen. In de regio doen we dit onder andere door een partnership met IBN. IBN is een sociale werkgever die een parallelle arbeidsmarkt aanbied voor mensen die niet, of nog niet, op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Het hebben van werk en uitdaging is namelijk een van de fundamentele pijlers als het gaat over zingeving en het gevoel van nut.

We hebben al langere tijd een samenwerking met IBN en zijn hier ook zeker tevreden mee. Toen corona nog niet bestond ben ikzelf samen met mijn collega Mia vd Zanden op een van de locaties van IBN geweest om te zien hoe dat sociale werkgeverschap er dan ook in de praktijk uitziet. Daar hebben we gezien hoe deze participatie werkt. Mensen krijgen daar de beschutting om veilig op eigen niveau te werken, maar ook de kans om zich door te ontwikkelen. Door ontwikkelen om mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt in te stromen. De gemeente en IBN hebben een positieve ervaring met elkaar en zijn dus voornemens om de dienstverlening uit te breiden. Ook gezien de verwachte toename van het aantal mensen die binnen de participatiewet gaan vallen de komende jaren vraagt dit om een intensievere werkwijze. Hiervoor zijn een aantal scenario’s opgesteld. En wij kiezen dan ook voor de meest verstrekkende vorm van samenwerking die voorligt.

We weten dat dit niet in lijn is met de rest van het Land van Cuijk. Daar lijkt de voorkeur uit te gaan naar een intensieve netwerkrelatie met als stip op de horizon een samenwerk relatie. Bij SintAnthonisNU zetten we graag het proces in gang om die stip op de horizon ook daadwerkelijk kans te bieden om tot uiting te laten komen in de toekomst. Wij kiezen dus voor een samenwerkrelatie. De gemeente Sint Anthonis laat op die manier in het klein de gemeente Land van Cuijk kennismaken met een samenwerk relatie met IBN. In de tussentijd kunnen we meespieken met de pilot die zal gaan lopen in de gemeente Meijerijstad. Een gemeente met een vergelijkbare omvang als die van het Land van Cuijk. De gemeente Meijerijstad zal namelijk in zijn volledigheid het samenwerkscenario in de praktijk gaan uitvoeren. Hier kunnen wij ons als Land van Cuijk tegen die tijd op baseren en inzetten op dat wat het beste is voor onze mensen.

Een eventuele volledige migratie van een dan in het Land van Cuijk bestaande netwerkrelatie naar een samenwerkrelatie kan dan waarschijnlijk soepeler verlopen. Daarnaast geven we hiermee gehoor aan het advies van de adviesraad sociaal domein. We hebben begrepen van de wethouder dat het samenwerkscenario niet leid tot extra belasting van het ambtelijk apparaat. Mogelijk kan hij hier nog wat meer toelichting op geven. Ook om zorgen weg te nemen als het gaat over de uitvoering van alle andere ambities die we in deze laatste maanden nog hebben.

 

Een reactie plaatsen