Grave welkom bij gemeente Land van Cuijk

LVC

Beste Raadsleden van het Land van Cuijk,

In onze raadsvergadering van 24 Juni 2020 heb ik namens onze partij gezegd dat we Grave voortdurend een uitgestoken hand hebben aangeboden. Dat was toen voorbij, die hand werd niet gepakt. Grave koos voor zelfstandigheid en dat was en is hun goed recht. Het is duidelijk dat ze niet mee wilden doen en voor ons was die kans dus voor lange tijd verkeken.

Daar moeten we nu op terugkomen. Er ligt nu onverwacht toch nog een kans om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: één gemeente land van Cuijk inclusief Grave. Eén gemeente met serieuze bestuurskracht. Klaar voor de toekomst. Het lost veel lastige vraagstukken op: we kunnen nu werken aan één organisatie, één ict-systeem, één nieuwe gemeente. Sint Anthonis Nu stemt in met het voorliggende voorstel.

Wel willen we een aantal aandachtspunten meegeven:
1. Het moet ons van het hart dat we niet blij zijn met de hoge druk die op deze besluitvorming is gelegd. Deze hectiek is mede gezien het paasweekend vervelend en irritant en zet de zorgvuldigheid van de besluitvorming serieus op het spel.
2. We spreken de zorg uit dat deze nieuwe procesweg vol met onzekerheden zit en dus zekere risico’s met zich meebrengt in de besluitvorming in eerste en tweede kamer. En roepen dus op om deze risico’s zoveel mogelijk in te perken.
3. Hoewel er hard is gewerkt om alle financiële consequenties in beeld te brengen (waarvoor dank) liggen er nog steeds een aantal open eindjes. Een niet sluitende begroting en een slepend juridisch conflict. We pleiten voor een zorgvuldige communicatie over de financiële consequenties voor de burgers van het Land van Cuijk van deelname van deze extra fusiepartner.

Ik wil eindigen met het van harte welkom heten van Grave. We zijn blij met het duidelijke besluit dat gisteren in de Graafse Raad is genomen. Dat geeft vertrouwen. En vanuit dat vertrouwen gaan we nu samen op weg naar één gemeente Land van Cuijk.

Sint Anthonis Nu

Een reactie plaatsen