Kandidaat-wethouder Sint Anthonis Nu

De ledenvergadering van Sint Anthonis Nu heeft in haar vergadering van 14 februari 2018 besloten Jos Raemaekers uit Wanroij aan te wijzen als kandidaat-wethouder.

Vanaf oktober 2017 is Jos Raemaekers wethouder in de gemeente Sint Anthonis; hij is de opvolger van Roos Aben die wegens ziekte het wethouderschap moest neerleggen. Hij heeft sinds die tijd het werk op een goede en snelle wijze eigen gemaakt en functioneert naar ieders tevredenheid. Tevens is Jos Raemaekers ook kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In zijn vorige functie als Directeur detacheringen  van de IBN-groep heeft hij veel kennis over  het taakveld zorg en WMO opgedaan. Ook heeft hij  in deze functie zijn sturende en bestuurlijke kwaliteiten  kunnen ontwikkelen die voldoende waarborgen bieden voor de functie van wethouder. Zijn jarenlange ervaring met leefbaarheidprojecten in de gemeente Gemert in combinatie met de bestuurlijke ervaring zijn zeer bruikbaar voor de bestuurlijke ontwikkeling naar één gemeente Land van Cuijk en de daarbij behorende dorpsinvesteringsplannen om de leefbaarheid in de dorpen te versterken. Sint Anthonis Nu heeft hiermee een sterke kandidaat-wethouder die op meerdere terreinen deskundig is.

Een reactie plaatsen