Onderzoek accommodaties sport en cultuur Land van Cuijk

Gemeentehuis sint anthonis

De rekenkamercommissie heeft op vraag van de raden in het Land van Cuijk een inventariserend onderzoek ingesteld naar accommodaties voor sport en cultuur in het Land van Cuijk. De raad van Sint Anthonis heeft ingestemd met dit rapport. Sint Anthonis Nu heeft extra aandacht gevraagd voor de toekomstbestendigheid van de clubs en verenigingen in onze gemeente. Het voortbestaan is voor iedere kern belangrijk in het kader van leefbare kernen. Door harmonisatie in de nieuwe gemeente Land van Cuijk zal er wellicht wat veranderen voor onze clubs en verenigingen. We hebben de wethouder gevraagd om clubs en verenigingen hiervan op de hoogte te stellen. En daarin ook mee te nemen dat clubs rekening moeten houden met mogelijk veranderende subsidies in de toekomst, in het licht van eventuele harmonisaties. Ook hebben we de suggestie meegegeven om voor ons vrijkomend gemeentehuis plannen te ontwikkelen voor bijvoorbeeld een museum of galerie.

Rapport-accommodaties-sport-en-cultuur-definitief-18-12-2020-.pdf (rkc-lvc.nl)

Een reactie plaatsen