Uitvoeringsagenda 2018-2022

Afbeelding uitvoeringsprogramma

 

 

 

 

 

 

Prettig leven, nu en in de toekomst!

Innovatief en daadkrachtig wil het college werken naar krachtige kernen in een schoner buitengebied. Ambitieus kiest het college daarbij doelbewust voor een nieuwe werkwijze. De totstandkoming van de uitvoeringsagenda is daar een eerste voorbeeld van. Niet eerder hebben zoveel medewerkers meegedacht en meegeschreven. Zij zijn de literatuur en beschikbare onderzoeken ingedoken, hebben andere medewerkers betrokken, experts, deskundigen geraadpleegd, de wensen van de dorpsraden betrokken en de portefeuillehouders het hemd van het lijf gevraagd. Een proces en werkwijze waar we trots op zijn.

Uitvoeringsagenda 2018-2022

Een reactie plaatsen