Vertrek Interim-wethouder Hans Driessen

Hans Driessen

Sinds 1 januari 2019 is Jos Raemaekers als wethouder van Sint Anthonis met ziekteverlof en wordt hij vervangen door Hans Driessen, die een grote ervaring heeft in het openbaar bestuur.De verwachting was dat Jos Raemaekers binnen afzienbare tijd hersteld zou zijn, maar dit duurt langer dan verwacht. Na 7 maanden binnen onze gemeente werkzaam te zijn geweest, heeft Hans Driessen  te kennen gegeven dat hij graag weer ergens anders met een interim-klus aan de slag wil.

Hij heeft vorig jaar  immers de keuze gemaakt om niet langdurig meer in één en dezelfde functie te willen werken. Tevens deed zich een kans voor om de functie te bekleden van  voorzitter van het samenwerkingsverband VO/VSO Nijmegen en omgeving, waartoe ook de V.O. scholen binnen onze gemeente en het Land van Cuijk behoren. Deze functie is moeilijk te combineren met de verantwoordelijkheid van wethouder in Sint Anthonis. Hans Driessen heeft zich actief ingezet om het gemeentelijk beleid op een goede wijze vorm te geven en was een goede pleitbezorger voor de ambities van Sint Anthonis Nu. Sint Anthonis Nu vindt het dan ook erg spijtig dat hij stopt met zijn wethouderschap en wensen hem veel succes in zijn verdere functies. Sint Anthonis Nu gaat op zoek naar een goede opvolger.

Joost van der Cruijsen namens de fractie

Egidia Jetten namens het bestuur

Een reactie plaatsen