PARTIJ

Sint Anthonis nu is een lokale partij met leden die zich verbonden hebben aan het politiek programma.  “Leefbaarheid in een schoon landschap” is het leidmotief.

standpunten-logo

 

Sint Anthonis NU, samen sterk

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Egidia Jetten - voorzitter
Henri Cocu - secretaris
Tijs van deHulsbeek - penningmeester
Eric Kemperman - lid

Het bestuur met de fractie heeft veelvuldig contact met zijn leden door middel van ledenvergaderingen die voor elke raadsvergadering plaatsvinden in Wanroij of in Sint Anthonis. Op deze wijze houdt de fractie actief verbinding met alles wat in onze dorpen leeft.

Ook kunnen leden en niet-leden een afspraak maken met de fractie die bijna wekelijks vergadert in het gemeentehuis.

Iedereen die het politiek programma van Sint Anthonis Nu ondersteunt kan lid worden en zich opgeven via mail bij Tijs van Hulsbeek vandehulsbeek@home.nl . De contributie bedraagt 15 euro per jaar. Elk lid wordt uitgenodigd voor de ledenvergadering. De jaarkalender van San bevindt zich onder kopje agenda.

Wenst u aan te schuiven bij de fractie, dan kunt U dit kenbaar maken bij een van de fractieleden met de vraag of thema waar u over wil spreken. De emailadressen staan onder het kopje fractie.