VERKIEZINGSPROGRAMMA

knop-vp

171212_SAN_PP_verkiezingsprogramma

standpunten-logo

Leefbare Dorpen in een schoon landschap

Verkiezingsprogramma Sint Anthonis Nu 2018 – 2022

In vele jaren tijd heeft ons landschap zich gevormd tot wat het nu is. Wie goed kijkt, ziet verleden, heden en toekomst hierin samen komen. De ‘rode’ beken die ontspringen in de Peel en langs de hoge kransakkers naar het lage Broek meanderen. Het defensiekanaal met de jonge ontginningen en groene tunnels met eiken. Herinneringen aan de tweede wereldoorlog én aan de koude oorlog. De woeste heidegronden met de stuifduinen. Van de naaldbossen voor de vroegere steenkoolmijnen tot de zonnepanelen op het staldak. Van de keuterboer tot de megastal. Van zandweg tot geluidsarm asfalt. Van zandwinning tot zwemplas. Van de meulens en de rômfabriek tot de voersilo en de mestverwerking. Van de camping tot de B&B. Ons landschap is voortdurend in beweging. Het nodigt uit tot lange fiets- en wandeltochten. In onze omgeving vind je nog steeds rust en ruimte, dat moeten we koesteren. In onze dorpen is het samen fijn wonen. We groeten elkaar hier nog op straat. Tis ’n Goei Leven hier en dat willen we graag zo houden. Als wij het hier fijn vinden, zullen anderen hier ook graag recreëren.

Bij de doorontwikkeling van onze kernen houden we rekening met het in stand houden en het uitbreiden van de schoonheid en kwaliteit van het dorp. Kwetsbare sociale en culturele doelen moeten we beschermen. En vooral: WE LATEN INWONERS MEEDENKEN EN MEEDOEN!

We zijn samen op weg naar één gemeente Land van Cuijk. Daarmee wordt onze regio krachtiger in Brabant. Dat is nodig om vraagstukken zoals vergrijzing en ontgroening (wegtrekken van jongeren) aan te kunnen pakken. Waar we enerzijds beseffen dat er mogelijk zowel figuurlijk als letterlijk een grotere afstand ontstaat tussen gemeente en burger, zien we anderzijds ook kansen de dorpen meer ruimte te geven zelf verantwoordelijkheid te pakken en eigen plannen te realiseren. We zien namelijk dat er in alle dorpen van de gemeente Sint Anthonis veel kracht zit. Een groot deel van de inwoners is actief als vrijwilliger. Er zijn maar weinig gemeenten met zoveel verenigingen en clubs. We zijn initiatiefrijk en er wordt vaak iets georganiseerd. Mensen houden van hun dorp en zijn bereid er een stapje extra voor te zetten. De kracht van de kernen zal de komende jaren verder benut moeten worden om het hoofd te bieden aan de vergrijzing en ontgroening. De gemeente moet die ruimte aan de dorpen geven om de gemeenschap met zijn eigen kenmerken voor de toekomst zeker te stellen.

Met een dorpsontwikkelingsplan voor elk dorp kunnen we stappen maken. Daarbij worden burgers nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken en mee te doen. Hierdoor kan richting worden gegeven aan meer zelfsturing en kunnen initiatieven uit de dorpen snel worden uitgevoerd. Verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving staat daarbij centraal. Dit draagt bij aan het behoud en verbetering van de leefbaarheid, meer nog dan dat de beschikbaarheid van voorzieningen dat doet.

Daar zetten we dus op in: kwaliteitsverbetering passend binnen de eigenheid van onze dorpen!

Benieuwd naar ons verkiezingsprogramma? Klik op onderstaande knop!


knop-vp